Įvairūs statybiniai darbai ORLEN Lietuva teritorijoje

Trukmė:
Nuolat

Rangos būdas:
Rangovas/subrangovas

Statytojas:
ORLEN Lietuva

Darbų aprašymas:
Įvairūs statybiniai darbai